ජේසුතුමන්ගේ සහෝදරයෝ?

ජේසුතුමන්ගේ සහෝදරයෝ?
Photo by Edward Cisneros / Unsplash

බයිබලයේ ජේසුතුමන්ගේ සහෝදරයෝ යනු මරියාවගේ කුසින් උපන් ජේසුගේ එක කුස ඉපදුනු සහෝදරයන් යයි ඉගැන්වීමට උත්සාහ දරන ඇතැම් මූලධර්මවාදී පිරිස් සිටී..There are about ten instances in the New Testament where “brothers” and “sisters” of the Lord are mentioned (Matt. 12:46;13:55; Mark 3:31–34; 6:3; Luke 8:19–20; John 2:12; 7:3, 5, 10; Acts 1:14; 1 Cor. 9:5).මතෙව් 12 /46 ජේසුස්වහන්සේ සමූහයාට කතා කරමින් සිටිය දී ම උන් වහන්සේගේ මෑණියෝ ද සහෝදරයෝ ද උන් වහන්සේ හා සමඟ කතා කරන්න ප්‍රස්තාවක් සොයමින් පිටත සිටියහ.47 එවිට එක් කෙනෙක් උන් වහන්සේට කතා කොට, ”බලන්න, ඔබේ මෑණියෝ ද සහෝදරයෝ ද ඔබ සමඟ කතා කරන්න ප්‍රස්තාවක් සොයමින් පිටත සිටිති”යි කී ය.καὶ οἱ αὐτοῦ εἱστήκεισανNAS: His mother and brothers were standingඉහත සඳහන් තැන්වල සහෝදරයා යන වචනයට ග්‍රීක් පදය “adelfos” (ඇඩොල්පෝස්) යන්නයි.

ජුවාම් 20/17ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට, ”මා අල්ලන්නට එපා; මන්ද, මම තව ම පියාණන් වහන්සේ වෙතට නොනැංගෙමි. ඒ නිසා දැන් ඔබ මාගේ සහෝදරයන් වෙතට ගොස්, ‘මම, මාගේ පියාණන් වහන්සේ හා ඔබගේ පියාණන් වහන්සේ ද මාගේ දෙවියන් වහන්සේ හා ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ද වෙතට නඟින්නෙමි’යි ඔවුන්ට කියන්නැ”යි වදාළ සේක.πρὸς τοὺς μου καὶNAS: but go to My brethren and say.

මෙහිදී ජේසුගේ සහෝදරයන් ලෙස පෙන්වා ඇත්තේ ශ්‍රාවකයන්ය.නමුත් ග්‍රීක වචනය ඇඩොල්පෝස් ය.20/18මග්දලායේ මරියා ශ්‍රාවකයන් වෙතට ගොස්, ”මම ජේසුස් වහන්සේ දිටිමි”යි කියා ද, මේ දේවල් උන් වහන්සේ ඈට වදාළ බව ද, ඔවුන්ට දැන්වූවා ය.ක්‍රියා1/15, එක සිය විසි දෙනෙකු පමණ පිරිසක් රැස් ව සිටි විට, පේදුරු තුමා සහෝදරයන් මැද නැඟිට ඔවුන්ට මෙසේ කී ය:16 ”සහෝදරවරුනි, ජේසුස් වහන්සේ අල්ලාගත් අයට මඟ පෙන්වා දුන් ජූදස් ගැන ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ දාවිත්ගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කළ ශුද්ධ ලියවිල්ල සම්පූර්ණ විය යුතු ව තිබිණි.17ක්‍රියා 1/15μέσῳ τῶν εἶπεν ἦνNAS: up in the midst of the brethren (a gatheringමෙහිදී පේදුරු 120 දෙනෙක් අමතන්නේ සහෝදරයන් යන වචනයෙනි.

මෙහිද ග්‍රීක පදය ඇඩොල්පෝස් යමේ අනුව මතේව් 12/46 ඇඩොල්පෝස් යන ග්‍රීක පදයෙන් හඳුන්වනු ලබන සහෝදරයන් ජේසුතුමන්ගේ එක කුස ඉපදුනු සහෝදරයන් ලෙස පෙන්වන්නට යමෙක් උත්සාහ දරන්නේ නම් ජුවාම් 20/17 සහෝදරයනුත් හා ක්‍රියා 1/15 හි 120 දෙනාද මරියාවගේ කුසෙන් ඉපදුන දරැවන් ද? ඊට හේතුව මේ සැම තැනම එකම ග්‍රීක පදයක්( ඇඩොල්පෝස් -adelfos-ἀδελφῶν) කරනු ලබන නිසාය.

එම නිසා සහෝදරයා යන වචනය සිංහලෙන් යොදා තිබුනත් එය එක කුස උපන් අයට පමණක් යොදන පදයක් නොවන නිසාය. මේවා තේරුම් ගැනීමට මුල් භාෂාව වල keywords අධ්‍යයනයක් වත් අවම වශයෙන් කල යුතුය. එසේ නොකොට සිංහලෙන් පමනක් කියවා තේරුම් ගෙන බයිබල් විශාරදයන් ලෙස පෙනී සීටීමට උත්සාහ කිරීමෙන් වලකින ලෙස මූලධර්මවාදී කන්ඩායම් වලට මතක් කර දීමට කැමැත්තෙමු. අසරණ පාඨකයින්ට ද මූලාශ්‍ර විග්‍රහයකීන් තොරව මෙම කරුණු පිළිගැනීමෙන් වලකින ලෙසද ඉල්ලා සිටිමු.