ජපමාලය යාච්ඤා කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

ජපමාලය යාච්ඤා කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

💗 මානසික ප්‍රතිලාභ පහත පරිදි වේ:

 • අවධානය සහ අවධානය වැඩි කිරීම.
 • මානසික පැහැදිලිකම; අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීම සහ නිෂේධාත්මක සිතුවිලි වලින් මනස පිරිසිදු කරයි.
 • වඩා හොඳ සිතුවිලි පාලනය සහ අඩු ආක්‍රමණශීලී සිතුවිලි.
 • මානසික අවපීඩනයට එරෙහිව සටන් කරයි.
 • වැඩි දියුණු කළ මතකය (කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන).
 • කාංසාව සහ බිය අඩු වීම.
 • ධනාත්මක චින්තනය සහ ජීවිතය පිළිබඳ වඩා හොඳ දැක්මක්.
 • ආතතිය අඩු කිරීම.
 • විවේක ගැනීමට ඇති හැකියාව වැඩි වීම.
 • බලවත් නින්දකට උපකාර; සන්සුන් රාත්‍රී නින්දක් ප්‍රවර්ධනය කරයි.
 • යහපැවැත්ම පිළිබඳ සමස්ත හැඟීම වැඩි කරයි

💖 ආත්මික ප්‍රතිලාභ පහත පරිදි වේ:

 • ඔබේ ජීවිතයේ අර්ථය වැඩි කරයි.
 • ඔබේ ජීවිතයේ අරමුණ තේරුම් ගැනීමට ඔබට උපකාර කරයි.
 • ඔබව දෙවියන් වහන්සේට සමීප කරවන අතර ඔබේ ජීවිතයට ක්‍රියාශීලීව ඔබට උපකාර කිරීමට  ඉඩ සලසයි.
 • විචාර බුද්ධිය වැඩි දියුණු කරන අතර හරි වැරැද්ද දැන ගැනීමට ඔබට වඩා හොඳ හැකියාවක් ලබා දෙයි.
 • අන් අය කෙරෙහි ඔබේ සංවේදනය, දයාව සහ ඉවසීම වැඩි කරයි.
 • ඔබේ ජීවිතයේ සාමය ඇති කරයි. ඔබට සමීප අයට සාමය ඇති කිරීමට උපකාරී වේ.
 • ලෞකීක ආශාවන්ට වඩා ස්වර්ගීය වස්තු වෙත ඔබව යොමු කරයි.
 • මානසික දැනුවත්භාවය වැඩි කරයි; වැඩි බුද්ධියක් ඇති කරයි.
 • ඔබට සහ අන් අයට ආදරය කිරීමට ඔබේ හැකියාව වැඩි කරයි.
 • බලාපොරොත්තු සුන්වීම සහ බලාපොරොත්තු රහිත කාලවලදී ආත්ම විශ්වාසය සහ මග පෙන්වීම සපයයි.
 • අන් අය සමඟ සහ සොබාදහම සමඟ වඩා හොඳින් සම්බන්ධ වීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
 • ඔබේ කැමැත්ත සහ යහපත්කම සඳහා ඔබේ ආශාව වැඩි කරයි.
 • ඍණාත්මක බලපෑම් වලින් ආරක්ෂාව සපයයි.
 • උසස් සත්‍යයක් පිළිගැනීමට ඔබේ මනස විවෘත කරයි.
 • පව් කිරීමට ඇති ආශාව අඩු කරයි; පරීක්ෂාව ජය ගැනීමට උපකාරී වේ.
 • වඩාත්ම වැදගත් දෙය - දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගැනීමට ජපමාලය අපට උපකාර කරයි.

උපුටාගැනීමකි