සුව මෙහෙයන් හා රෝගීන් ආලේපය

සුව මෙහෙයන් හා රෝගීන් ආලේපය
Photo by Eric Mok / Unsplash

සමහර පියතුමන්ලා හා ගිහියන් විසින් පවත්වනු ලබන සුව මෙහෙයන්හි දී ශුද්ධ වූ තෛලයෙන් ආලේප කිරීම සිදු වේ. මෙය රෝගීන්ගේ ආලේපනය ලෙස සැලකිය හැකිද? නැත. කොහෙත්ම නැත. මන්ද රෝගීන්ගේ ආලේපනය යනු දේව ප්‍රසාද නිධානයකි. එය දානය කළ හැක්කේ නිශ්චිත වත්පිළිවෙත් වලට අනුව මරණාසන්න රෝගීන්ට ගරු පියතුමකු විසිනි.

කතෝලික සභාව තුළ තෛල වර්ග තුනක් භාවිතා කෙරේ. ඉන් පළමු වැන්න ශුද්ධ වූ තෛලයයි. මෙම තෛලය භාවිතා කරන්නේ පූජකවරය, අභිවෘද්ධි ආලේපය හා ප්‍රසාද ස්නාපනය යන දේව ප්‍රසාද නිධාන දානය කිරීමේදීය. දෙවැන්න නම් ප්‍රසාද ස්නාපන අපේක්ෂකයින් ආලේප කරන තෛලය යි. එයත් භාවිතා කරන්නේ ළදරු හෝ වැඩිහිටි ප්‍රසාද ස්නාපන පිළිවෙත් වලදීය. අවසාන තෛල වර්ගය නම් රෝගීන් ආලේපනය සඳහා යොදා ගන්නා තෛලයයි. මෙම තෛලයන් ශුද්ධ වූ සතියේ පැවැත්වෙන තෛලාශිර්වාදිත මෙහෙයේ දී පදවියේ රදගුරුතුමා තම පූජක සංඝය හා දේව ජනතාව ඉදිරියේ ආසිරි ගැන්විය යුතුය. ඉන්පසු ඒවා එම වසර පුරාම භාවිතය සඳහා සුරක්ෂිතව තබා ගනු ලැබේ.

එමනිසා සුව මෙහෙයන්හි දී ඉහත සඳහන් කිසිම තෛලයක් භාවිතා කිරීමට කිසිවෙකුට අවසර නැත. මන්ද ඒවා අනන්‍ය වශයෙන්ම යොදා ගත යුත්තේ දේව ප්‍රසාද නිධානය දානය කිරීමේ දී, නිශ්චිත ජනවන්දනා පිළිවෙත් අනුසාර කරමිනි.

රෝගීන් ආලේපනය පිළිබඳ සාසන නීති සංග්‍රහයේ 998 වෙනි වගන්තියේ මෙලෙස සඳහන් වේ. "රෝගීන්ගේ ආලේපනය මඟින් සභාව අනතුරුදායක ලෙස රෝගීව සිටින්නන්, දුක්විඳින හා මහිමාන්විත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පවරා දෙයි. එවිට උන්වහන්සේ ඔවුන්ට සහාය දෙමින් ගලවාගනු ලබයි. මෙය දානය කරනු ලබන්නේ ජනවන්දනා පොත්වල සඳහන් නියමිත වචන උච්චාරණය කිරීමෙන් තෛලයෙන් ආලේප කරනු ලැබීමෙන් ය".

සුව මෙහෙයේ දී පියතුමකු විසින් ආශිර්වාද කරන ලද තෛලයක් භාවිත කළ හැකිය. නමුත් මෙහිදී වැදගත් වන්නේ ජනතාව අතර වැරදි අවබෝධයක් ඇති වීමට ඉඩ නොදී, එකී ආලේපයන් දේව ප්‍රසාද නිධානාත්මක නොවන බවත්, එම තෛලය ශුද්ධ වූ තෛලය නොවන බවත් ඔවුන්ට පැහැදිලිව දැන ගැනීමට සැලැස්වීමය. යම් කිසි කෙනෙකු විශ්වාසයෙන් යුතුව කුමන ඖෂධීය තෛලයක් ගරු පියතුමකු ලවා ආශිර්වාද කරගෙන ඒවා ආලේප කිරීමේ කිසිම දොසක් අපට දැකිය නොහැක.

අතිගරු ප්‍රැන්සිස් නික්ලස් සේනානායක පියතුමා විසින් ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය පුවත්පතට 2020 පෙබරවාරි 02 වැනි දා ලියන ලද ලිපියකි.

සටහන: ධර්මෝපදේශය|Catechism

image