ධර්මතාවන් යනු විද්‍යාවක් ද?

ධර්මතාවන් යනු විද්‍යාවක් ද?
Photo by Aaron Burden / Unsplash

පළමු චෝදනාව : ශුද්ධ වූ ධර්මය විද්‍යාවක් නොවන බව පෙනේ. මක්නිසාද යත් සෑම විද්‍යාවක්ම ස්වයං-පැහැදිලි මූලධර්ම වලින් ඉදිරියට යයි. නමුත් පූජනීය ධර්මය ආරම්භ වන්නේ ස්වයං-පැහැදිලි නොවන ඇදහිල්ලේ ලිපි වලින්, මන්ද ඒවායේ සත්‍යය සියල්ලන් විසින් පිළි නොගන්නා බැවිනි: "සියලු මිනිසුන්ට ඇදහිල්ල නැත" (2 තෙසලෝනික 3:2). එබැවින් පූජනීය ධර්මය විද්‍යාවක් නොවේ.

දෙවන චෝදනාව :  තවද, කිසිදු විද්‍යාවක් තනි පුද්ගල කරුණු සමඟ කටයුතු නොකරයි. නමුත් මෙම පූජනීය දහම ආබ්‍රහම්, ඊසාක් සහ ජාකොබ්ගේ ක්‍රියාවන් වැනි තනි කරුණු සලකා බලයි. එබැවින් පූජනීය ධර්මය විද්‍යාවක් නොවේ.

ඊට පටහැනිව, අගොස්තීනු තුමන් පවසන්නේ (De Trin. xiv, 1) "මෙම විද්‍යාවට පමණක් අයත් වන්නේ ඇදහිල්ල සුරැකීම, පෝෂණය කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ ශක්තිමත් කිරීම" යනුවෙනි. නමුත් මෙය පූජනීය ධර්මයක් හැර වෙනත් විද්‍යාවක් ගැන කිව නොහැක. එබැවින් පූජනීය ධර්මය විද්‍යාවකි.

මම එයට පිළිතුරු දෙමි, පූජනීය ධර්මය විද්‍යාවකි. විද්‍යාව වර්ග දෙකක් ඇති බව අප මතක තබා ගත යුතුය. ගණිතය සහ ජ්‍යාමිතිය සහ ඒ හා සමාන වැනි බුද්ධියේ ස්වාභාවික ආලෝකයෙන් දන්නා මූලධර්මයකින් ඉදිරියට යන සමහරක් ඇත. උසස් විද්‍යාවක ආලෝකයෙන් දන්නා ප්‍රතිපත්තිවලින් ක්‍රියාත්මක වන සමහරක් ඇත. එබැවින් ඉදිරි දර්ශන විද්‍යාව ජ්‍යාමිතිය මගින් ස්ථාපිත මූලධර්මවලින් ද සංගීතය අංක ගණිතයෙන් පිහිටුවන ලද මූලධර්මවලින් ද ඉදිරියට යයි. එබැවින් ශුද්ධ වූ ධර්මය විද්‍යාවක් වන්නේ එය උසස් විද්‍යාවක එනම් දෙවියන්ගේ විද්‍යාවේ ආලෝකයෙන් පිහිටුවන ලද මූලධර්ම වලින් ඉදිරියට යන බැවිනි. එබැවින්, ගණිතඥයා විසින් ඔහුට ඉගැන්වූ මූලධර්ම, සංගීතඥයා අධිකාරිය මත පිළිගන්නා සේම, පූජනීය විද්‍යාව දෙවියන් විසින් හෙළි කරන ලද ප්‍රතිපත්ති මත ස්ථාපිත වේ.

පළමු චෝදනාවට පිළිතුරු : ඕනෑම විද්‍යාවක මූලධර්ම එක්කෝ ස්වයං-පැහැදිලි වේ, නැතහොත් උසස් විද්‍යාවක නිගමනවලට අඩු කළ හැකිය; සහ අප පවසා ඇති පරිදි, පරිශුද්ධ ධර්මයේ මූලධර්ම වේ.

දෙවන චෝදනාවට පිළිතුරු : පුද්ගල කරුණු පූජනීය ධර්මය තුළ සලකනු ලබන්නේ ඒවා මූලික වශයෙන් අදාළ වන නිසා නොව, නමුත් ඒවා හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ අපගේ ජීවිතයේ (සදාචාර විද්‍යාවන්හි මෙන්) අනුගමනය කළ යුතු උදාහරණ ලෙස සහ අධිකාරිය පිහිටුවීම සඳහා ය. මෙම පූජනීය ශුද්ධ ලියවිල්ල හෝ ධර්මය පදනම් වූ දිව්‍යමය එළිදරව්ව අප වෙත පැමිණ ඇති මිනිසුන්ගෙන්.

මෙය ශුද්ධ වූ තෝමස් ඇක්වයිනස් තුමන්ගේ Summa Theologica ග්‍රන්ථයෙන් උපුටාගෙන පරිවර්ථනය කිරීමකි. ඔබත් මෙයට සහය වීමට කැමති නම් Messenger icon එක මගින් හෝ [email protected] ඊමේල් ලිපිනය මගින් අපව සම්බන්ධ කරගන්න.