උල්රිච් ස්විංගිලි

උල්රිච් ස්විංගිලි

ස්විස්ටර්ලන්තය ස්වාධින  පළාත්  පාලන කුුමයක්  ඇති  පුදේශ  දහතුනකින්  සංයුත්ත රටකි, පුදේශ අනුව  බාෂා  තුනක්  එරට  භාවිතාාව්, එහි  ජර්මන් භාෂාව  කථා කරන ලුතර් සමාකාලින  උල්රිච් ස්විංගිලි  නැමති  කතොලික  පුජකයෙක්  ධර්ම විරොදියි  වි්‍යාපාරයක්  ගෙන ගියහ.ඔහු ක්‍රිව 1489 දි  ස්විස්ටර්ලන්තයේ  ටොහොන්බර්ග්   වල පිහිටි  විල්  හවුස් නම්  ගොවි පවුලක  උපත ලැබි්ය. ඔහු  1506 දි  පුජකවරය  ලැබුහ.ඒ අකරම  ඔහු  ස්ට්ටර්ලන්ත  ජාතික කුලි  හේවායෙක්  ලෙස  පාප්තුමා  යටතෙ  සේවය කලහ.ඔහු  මානව වාදියෙක්  විය.

ස්විංග්ලිගෙ  පුතිසංස්කරන වලට  බලපැවේ  ඔහුගේම පෞද්ගලික හා පුුායොගික කරුණු විම  බව  බොහො  දෙනෙක්  නොදන්නා කරුණකි.ඒවා  ලුතර්  ගෙ  පුතිසංස්කරන  දෙයින්  බොහෝ  දුරය.
ස්විංගිලි   එයිසෙන්ඩෙන්හි  මි්සම  බාරව  සිටියදි්  "දේව මතා  භක්තිය  හා වන්දනා  ගමන්  යාම හෙළා දැක   දේශනා  පැවැත්වීම  ගැන  උරන  වු  ජනයා  ඔහුව (ස්විංගිලිව)මිසමෙන්  පන්නා  දැමි්ය.

ඉලග  කරුණ  වන්නෙ  මිසමේ  සේවය  කරමින්  සිටියේදිම  පුජක  ඹබසර   අන්‍යවශය  බව  දේශනා කල  ස්විංගිලි  ධනවත්  වැන්දඹු  කාන්තාවක්  සමග වාසය කලේය  මෙයක් එක් හේතුවනි  මිසමෙන්  එළවා  දැමිමට. පදවියේ  පුජක  ඹබසර  ඉවත් කරනා ලෙස පදවිය බාර රදගුරු තුමාගෙන්  කිහිප විටක්ම  ඉල්ලා  සිටියහ.පසු කාලයේදි  ස්විංගිලි  එම ධනවත්  කාන්තාව සමග  පුුසිද්ධියේම  විවාහ  විය.

ඔහු  තවත්  ධනපතින් රැස්කර සුරිච්  නගරයේදි  තමන්ගෙ කණ්ඩායම  සමග  දේවාස්ථන  වලට  කඩා  වැදි  එහි  පුතිමා  කඩා බිද දමා  විනාශ කලහ, ලුතර් පවා  රුපවන්දනාව  ගැන  කිසිත්  පැවසුවේ නැත.ඔහු  පුචන්ඩ   කාරි ලෙස තම  පෞද්ගලික අදහස්  ශුද්ධ ලියවිල්ල  දඩ මිමා කරගෙන  දිගටම  සිදුකලහ.

ස්විංගිලි ගෙ බලපැම  මත සුරිච් වල අධිකරනය මගින්  දිවි්‍ය  පුජාව  පැවැත්වීම  සහ සභාවේ  සම්පුදායික  වත්පිළිවෙත්  පැවැත්විමද  තහනම්  කලහ.මෙයට විරුද්ධ  නැගි  සිටිය පිරිසක්  විය , හෙල්විස්ටික්  පුදේශයේදි  රැස්විම්ක්  පැවිත්විය  මෙහිදි  ස්විංගිලි ගෙ  පුචන්ඩත්වය  පෙරසැරි කරගත් කණ්ඩායමට  වඩා  කතොලික  පැත්තට  සෙනත වැඩිවිය. ස්විංගිුලි ගෙ අදහස් පරාජය විය.මෙහිදි  ස්විංගිුගෙ  කණ්ඩායම  "protestans" හැදින්වුහ.

නමුත්  ස්විංගිලි තම  පුචන්ඩත්වය අත් හැරියේනැත   එවිට කකොලික සහ ස්විංගිුලි ගෙ කණ්ඩායම අතර යුද්ධයක්  ඇකිවිය  ස්විංගිලි ව මර දැමිය ..

ස්විංගිලි ගෙ  මරණයට පෙර  ඔහු  තොමස්  මුන්සර් ගෙ  කණ්ඩායම  හෙවත්  ඇනාබැප්ටිස්ට්  වරු සමග  කොළ හාල  ඇති විය  ,හේතුව වන්නෙ  " ළදරු  බෞතිස්මය  " වේ, මාටින්  ලුතර් ,ජොන්  කැල්වින් සහ උල්රිච්  ස්විංගිුලි  ළදරු  බෞතිස්මය හිස  උඩින්  පිළිඅරගෙන  එය  සිදුකලහ  නමුත්  තොමස්  මුන්සර් ලෙ කණ්ඩායම  වන  ඇණා බැප්ටිස්ට් වරු  එම ළදරු  බෞතිස්මය  දැඩි ලෙස  හෙළාදැක  පිලිකුල් කලහ. මේ  සම්බන්ධයෙන්  දෙගොල්ලන් අතර කොළහාල  ඇතිවිය.

උල්රිච් ස්විංගිලි ගෙ  ඉගැන්විම් කිහිපයක් .

  1. දේවමතා  භක්තික  හා  වන්දනා  ගමන්  යාම පුුතික්ෂේප කිරිම
  2. චතාරික  කාලය තුල  උපවාසය  හා දිවි්‍ය සත්පුසාද වහන්සේගේ  වන්දනාව තහනම් කිරිම.
  3. පුජක ඹබසර  අන්‍යවශය  බව  කියමන්  එය  අහොසි කිරිම.
  4. සක්කුුමෙන්තු  පහක්  අයින් කිරිම.
  5. දිවි්‍ය සත්පුසාද  වහන්සේ  තුල  වැඩ සිටිම  පුුථික්ෂේප  කිරිම
  6. දේවස්ථාන තුල සංගි්තය හා  ගායනව  තහනම් කිරිම.
  7. සබව අධිකරනයට යටක්  කිරිම.