ශුද්ධාත්ම ඵල 12

ශුද්ධාත්ම ඵල 12
credits : Hallow

I ස්නේහය

 • දෙවිඳුන් ප්‍රේම කරන ලෙස කොන්දේසි රහිතව අන් යට ප්‍රේම කිරීම.

II ප්‍රීතිය

 • දෙවියන් වහන්සේ තුළ ලැබෙන ප්‍රීතිය වේ.

III සාමදානය

 • දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කිරීම කරණ කොටගෙන සියල්ල නිසි ලෙස සිදු වන බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම සඳහා ඇතිවන ඒකාග්‍රතාවය.

IV ඉවසීම

 • ජීවිතයේ දුක් වේදනා සහ දුක්කදොම්නස් ඉවසීමෙන් දරා ගැනීම.

V කරුණාව

 • අන් අයගේ අවාශ්‍යතාවලට සංවේදී වී ඒවා සම්පූර්ණත්වයට පත් කිරීම.

VI යහපත්කම

 • යමෙකුට ලැබිය යුතු දෙයට වඩා යමක් දීම.

VII නොබිඳෙන දිරිය

 • සියලු අවස්ථාවලදී අන් අය වෙනුවෙන් කළ යුතු සහ කළ හැකි දේ උපරිමයෙන් කිරීම.

VIII සාන්තදාන්තකම

 • දෙවියන් වහන්සේට යටහත් පහත වීම. උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගැනීමට තරම් නිහතමානී වීම. අන් ය සම්බන්ධයෙන් කාරුණික වීම.

IX විශ්වාසවන්තකම

 • විශ්වාස කළ හැකි පුද්ගලයෙකු වීම.

X මර්යයඳාව

 • විනීත ආකායෙන් ඇඳුම් ඇඳීම, ගමන් කිරීම, ඉරියව් පවත්වා ගැනීම

XI වෘතභාවය

 • කිසිම ආකාරයක වැරදි ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් නොපැවැත්වීම.

XII පිරිසිඳුකම

 • ආත්ම දමනය.