සිරිලකට ප්‍රථම වතාවට කිතු දහම පැමිණීම

සිරිලකට ප්‍රථම වතාවට කිතු දහම පැමිණීම

ජේසුස් වහන්සේගේම ශ්‍රාවයෙකු වන සාන්ත තෝමස් අපෝස්තුළු තුමා ඉන්දියාවට පැමිණීමෙන් සිරිලකට වැඩම කිරීම.

ස්වර්ගස්ථ අගරදගුරු අතිඋතුම් ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් හිමිපාණෝ                                                

උපුටා ගැනීම : වර්බුම් නාලිකාවේ කතෝලික යටගියාව වැඩසටහනෙන්